אישורים רשמיים

אנחנו בעמותת החתול משתדלים מאוד לשמור על שקיפות,

וכחלק מכך צירפנו בשבילכם כמה מסמכים רלוונטיים.