תקנון האתר

 תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר www.669.org.il
על מנת שנוכל להעמיד לרשותכם את שירותי העמותה, ביקשנו ליצור בתקנון זה סביבה משפטית שתאפשר לנו להתרכז בעיקר – להביא לכם את כל המידע על העמותה והפעילויות שהיא מציעה באמצעות ממשק משתמש ידידותי ונוח.
אנא קיראו את התקנון ואל תיבהלו מהשפה המשפטית והפורמאלית. אנחנו פה בשבילכם בכל שאלה…
1. כללי
1.1 כל פעולה כלשהי באתר זה כפופה לאמור בתקנון זה להלן.
1.2 כל המבצע פעולה כלשהי באתר זה מעיד על עצמו שקרא בעיון ובדקדוק את פרטי תקנון זה וכן כי הוא מקבל על עצמו, ללא סייג, באופן בלתי חוזר, את כל האמור בתקנון זה. תקנון זה מהווה הסכם לכל דבר ועניין בין האתר למשתמשים בו. אם אינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש נא הימנע משימוש באתר.
1.3 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המונח "פעולה" בתקנון זה משמעותה כל רכישה, רישום כלשהו, פרסום, כתיבת "Talkback", פרסום תגובה, הבעת דעה וכיוצ"ב עניינים הדורשים פעולה אקטיבית מעבר לקריאת המפורסם באתר זה.
1.4 עמותת "החתול- בוגרי יחידת החילוץ של חיל האויר" היא הבעלים הרשום של האתר (להלן: "העמותה"). פרטי הקשר של העמותה הם:
שם העמותה:    "החתול- בוגרי יחידת החילוץ של חיל האויר" ע"ר 580588812
כתובת למשלוח דואר: התוכנה 7 ת.ד. 2379 כפר סבא  4464102
דואר אלקטרוני:   [email protected]
טלפון:              0549981107
 
1.5 לשם נוחות הקריאה הדברים מנוסחים בלשון זכר, אולם מתייחסים לגברים ונשים באותה המידה. מקום בו נכתבים הדברים בלשון רבים, הכוונה גם ללשון יחיד, ולהיפך
1.6 העמותה שומרת לעצמה הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת, ללא שתמסור על כך הודעה מראש.
1.7 רק האמור בתקנון זה יחייב את האתר ואת העמותה. מקום בו יש סתירה או אי-התאמה בין האמור בתקנון זה ובין האמור במקום כלשהו באתר או במקום אחר (בסעיף קטן זה: "המקור-האחר"), יגבר האמור בתקנון זה, אף אם הוא מוקדם למקור-האחר, אף אם מוזכר תקנון זה במקור-האחר ואף אם המקור-האחר הנו ספציפי יותר ביחס לנושא הרלוונטי – כל זאת רק אם וככל שאין במקור-האחר כדי להרחיב את זכויות העמותה ו/או האתר ו/או אין במקור-האחר כדי לצמצם את חובות ו/או אחריות העמותה ו/או האתר.
1.8 תכני האתר ויישומיו, כולם או חלקם, עשויים להופיע ולהיות מוצגים ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה תקשורתית אחרת, לרבות תקשורת קווית, סלולארית, טלוויזיה ו/או כל מדיה אחרת שהיא; תנאי השימוש המפורטים   בתקנון זה רלוונטיים וחלים על כל ערוץ ו/או מדיה תקשורתית בהם מופיעים ו/או יופיעו תכני האתר ו/או יישומיו, כולם או חלקם, בשינויים המחויבים.
1.9 תכני האתר, כולם או חלקם, עשויים להיות מתורגמים לשפות שונות     באמצעות כלי תירגום שונים; תכני האתר בנוסחם בעברית בלבד מחייבים   את העמותה. תירגומם ככל שיעשה לשפות שונות הינו לנוחות המשתמש   בלבד.
2. המשתמשים
2.1 כל אדם רשאי להשתמש בחלקי האתר שאינם מצריכים סיסמא. עבור החלקים אליהם נדרשת סיסמא תינתן גישה רק למי שעונה על הקריטריונים לחברות בעמותה כפי שמובאים בתקנון העמותה.
2.2 על אף האמור לעיל, העמותה רשאית שלא לאפשר לאדם ולכל קבוצת אנשים את השימוש באתר, בין אם אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הנמקה ו/או במתן הודעה מראש.
2.3 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יוסבר, שאי-מתן האפשרות להשתמש באתר יעשה בדרך-כלל מסיבות כגון אמצעי תשלום לא תקף, מסירת פרטים לא-נכונים, פגיעה בעמותה, באתר ו/או בספק כלשהו ו/או פגיעה במשתמש אחר או כל שימוש פסול אחר..
3. פרטיות
העמותה רוצה שהמידע הדרוש לצורך קבלת החלטות בנוגע לפרטיות שלכם, יהיה זמין בפניכם.
מדיניות הפרטיות מתארת את סוגי הנתונים האישיים שאנו אוספים באתרים, האופן בו אנו עשויים להשתמש במידע זה ועם מי אנו חולקים את המידע. מדיניות הפרטיות שלנו מתארת גם את האמצעים בהם אנו נוקטים לצורך שמירה על אבטחת המידע. אנו מסבירים גם כיצד ניתן ליצור עמנו קשר כדי (א) לקבל גישה, לשנות או למחוק את הנתונים שסיפקתם, (ב) לבטל כל הסכמה שניתנה לצורך עיבוד הנתונים האישיים שלכם, (ג) לבקש מאיתנו להימנע מלספק לכם מידע אודות המוצרים והשירותים שלנו (ד) לענות על כל שאלה שעשויה להתעורר בנוגע לשיטות הפרטיות המקוונות שלנו.
3.1 המידע שאנו אוספים וכיצד אנו משתמשים בו
ייתכן שתתבקשו לספק נתונים אישיים (כדוגמת שם, כתובת, מספר טלפון וכתובת דוא"ל) באתר זה. להלן מספר דרכים בהן תוכלו לספק את המידע ומהו סוג המידע שתוכלו לספק. אנו נספר לכם כיצד אנו משתמשים במידע הזה.
3.2 מידע או בקשת תמיכה
אם ברצונכם לקבל מידע או תמיכה מהעמותה, תוכלו ליצור קשר באמצעות דוא"ל, טלפון או בקשות מידע באתר. הנתונים האישיים הספציפיים שעליכם למסור יהיו תלויים במידע או בעזרה אותם תרצו לקבל. העמותה תשתמש במידע הזה רק לצורך יצירת קשר וכדי לספק את המידע או התמיכה הדרושים לכם.
3.3 סקרים
מדי פעם אנחנו מבקשים מהמבקרים באתר למלא שאלונים מקוונים וסקרי דעה אודות הפעילויות, הגישות ותחומי העניין שלהם. במידה וברצונכם להשתתף, אנו נעשה שימוש בתגובה שלכם כדי להפיק את תוצאות הסקר, ולפעמים, לצורך פרסום התוצאות הכולל באתר. אנו נשמור את התגובות הללו כסטטיסטיקה אנונימית בלבד. לעולם לא נגלה, נמכור או נשכיר מידע מסוג זה לכל צד שלישי שהוא. אנו לא מעבדים, משתמשים או שומרים נתונים אישיים אודותיכם בכל הקשור להשתתפותכם בסקרים באתר אלא אם נקבל את הסכמתכם המפורשת למסירת מידע זה.
3.4 שיווק
אנו לא נשלח לכם חומרים שיווקיים (כדוגמת הודעות בנוגע לעדכונים, תכונות חדשות או הצעות שיווקיות) אלא אם נקבל את הסכמתכם לעשות זאת, למשל באמצעות רישום לקבלת מידע אודות המוצרים והשירותים שלנו. באפשרותכם לבחור להפסיק לקבל את החומרים הללו בכל עת. לצורך כך, עליכם לבצע את האמור בהוראות הכלולות בדוא"ל או לשלוח הודעת תגובה בה מפורטת בקשתכם.
3.5 שיתוף מידע
3.5.1 אנו לא מוכרים, משכירים, סוחרים או מוסרים כל מידע אישי אודות המבקרים באתר שלנו, מלבד המתואר לעיל. אנו עשויים לחלוק מידע שנמסר לנו על-ידי המבקרים באתר עם ספקי שירותים אותם שכרנו לביצוע שירותים שונים עבורנו.
3.5.2 ספקי השירותים מחויבים בחוזה לעקרונות הפרטיות שלנו ואינם מורשים להשתמש או לחשוף את המידע מלבד באופן ההכרחי לצורך ביצוע שירותים עבור העמותה, או לצורך עמידה בדרישות החוק. העמותה אינה מרשה להם להשתמש במידע לצורך מטרות השיווק שלהם.
3.5.3 אנו עשויים למסור מידע אודותיכם (א) אם אנו נדרשים לעשות זאת בהתאם לחוק (ב) כמענה לבקשה מרשויות אכיפת החוק.
3.5.4 אנו שומרים את הזכות להעביר כל מידע שיש לנו אודותיכם במקרה שבו נמכור או נעביר חלק או את כל העסקים או הנכסים שלנו. במידה ומכירה או העברה זו יתרחשו, אנו ננקוט במאמצים סבירים כדי לנסות ולהבטיח שמקבל המידע יעשה שימוש בנתונים האישיים שסיפקתם באמצעות אתר זה באופן ההולם את מדיניות הפרטיות הזו. במידה ואינכם מעוניינים שמקבל המידע ימשיך בעיבוד הנתונים שלכם, עליכם ליצור עימו קשר.
3.6 קישורים לאתרים אחרים
יש לזכור שכאשר אתם עושים שימוש בקישור לצורך מעבר מאתרי העמותה לאתר אינטרנט אחר, מדיניות הפרטיות של העמותה אינה תקפה יותר. הגלישה והאינטראקציה שלכם בכל אתר אינטרנט, כולל כל אתר שכולל קישור לאתרים של העמותה כפופים לכללים ולתקנות של כל אתר ואתר. אנו ממליצים לקרוא את הכללים והמדיניות של האתרים בהם אתם מבקרים כדי להבין באופן ברור יותר את התהליכים שלהם לאיסוף, שימוש ומסירת מידע אישי.
3.7 אבטחה
אבטחת הנתונים האישיים חשובה לנו. אנו מקפידים על הגנות ניהוליות, טכניות ופיזיות מתאימות לצורך שמירה על הנתונים האישיים כנגד השמדה מקרית או שלא כדין, אובדן מקרי, שינוי, חשיפה בלתי מורשית או גישה, שימוש וכל צורה אחרת של עיבוד בלתי מורשה של הנתונים האישיים אשר נמצאים ברשותנו.
3.8 עדכונים למדיניות הפרטיות הזו
העמותה שומרת את הזכות לשנות, לתקן או לשפר מדיניות זו בכל זמן, אך מבלי לפגוע ברמת אבטחת הפרטיות המפורטת לעיל. העמותה מתייחסת לנושאי פרטיות בכובד ראש. מדי פעם אנו נעדכן את מדיניות הפרטיות שלנו ונפרסם את העדכונים הללו בעמוד זה.
3.9 זכויות גישה
אתם מוזמנים לבקש מאיתנו למסור לכם הצהרה בנוגע לנתונים האישיים שאנו מעבדים אודותיכם, לשנות את הנתונים שלכם, למחוק את המידע שלכם, לבטל את הסכמתכם לעיבוד הנתונים האישיים שלכם או להסיר אתכם מרשימות הדיוור שלנו.
4. דמי חבר
דמי חבר שנתיים יגבו בכל שנה קלנדרית מיום ההרשמה תוך ידוע החבר, אלא אם בעת ההרשמה נתן הוראת קבע מתחדשת. חבר אשר ביקש להפסיק את החברות במהלך השנה לא יקבל את החלק היחסי מדמי החבר חזרה, למעט אם הביטול התבצע תוך 14 יום מביצוע העיסקה. אם בוצע ביטול במהלך 14 ימים מיום ביצוע העיסקה יהיה זכאי החבר להחזר כספי מלא.
5. ביצוע עסקאות והחזרות
5.1. תהליך הרכישה יתחיל בהקלקה באמצעות העכבר על כפתור האישור, אשר יוביל לטופס מילוי פרטים אישיים של המשתמש, לרבות פרטי כרטיס אשראי, ואישור קריאה והסכמה לאמור
5.2. בסיום הפעולה המתוארת בסעיף זה, תשלח למשתמש הודעה בדוא"ל המאשרת את בתקנון זה.
5.3 המשתמש רשאי לבטל עסקה, דהיינו לחזור בו מרכישת המוצר , בתוך 14 יום מיום ביצוע הרכישה, ובלבד שהודעת הביטול נמסרה במסמך בכתב עד שבועיים ממועד קבלת ההודעה על השלמת הרכישה [כמפורט בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן], והמוצר הוחזר ע"י המשתמש מבלי שנעשה בו שימוש ומבלי שנפגם. לגבי שירות או אירוע – המשתמש רשאי לבטל עסקה בתוך 14 יום מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות 2 ימי עבודה קודם למועד בו השירות אמור להינתן, ובמקרה של הזמנת אירוע, לפחות שבעה ימי עבודה קודם למועד שנקבע למתן השירות, והכל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981. יובהר כי במקרה של ביטול עסקה, רשאי האתר לגבות דמי ביטול כקבוע בחוק, ואשר יסתכמו לשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח, הנמוך מביניהם. במקרה של ביטול עסקה שנעשה לאחר שהמוצר סופק, לא יוחזרו ללקוח דמי משלוח.
5.4 על אף האמור לעיל, יובהר ויודגש, כי זכות הביטול המפורטת בסעיף 5.3 לעיל, אינה מוקנית במקרים הבאים: 1) לגבי "טובין פסידים" כמשמעם בחוק הגנת הצרכן. 2) לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ'ה-1995. 3) טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה. 4) טובין הניתנים להקלטה לשעתוק או לשכפול, לאחר פתיחת אריזתם המקורית. 5) הלבשה תחתונה לרבות בגדי ים. 6) תכשיט שהמחיר ששולם בעדו גבוה מ-3,000 שקלים חדשים, למעט שעונים.
5.5 ביטול רכישת מוצר יעשה באמצעות משלוח הודעת ביטול בדוא"ל לכתובת: INFO@669.ORG.IL, ו/או פנייה ישירה לשרות הלקוחות של האתר באמצעות שליחת הודעה מתוך חשבון המשתמש, ו/או למוקד הטלפוני אשר פרטיו מופיעים באתר (להלן: "הודעת ביטול").
5.6 במקרה שחברת כרטיסי האשראי לא תכבד את החיוב, הרכישה של אותו משתמש שכרטיס החיוב שלו לא כובד תהיה בטלה ומבוטלת מאותו הרגע.
5.7 במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר הוצגו לגביו, המשתמש יזוכה במלוא התמורה ששילם בגין המוצר, בתוך 14 יום מהמועד בו החזיר המשתמש את המוצר למפרסם במקום שבו קיבל את המוצר.
5.8. בבעיות יוצאות דופן, יש לפנות ל [email protected] והנושא ייבחן נקודתית.

בהצטרפותי הנני מצהיר כי לא תהיה לי כל דרישה ו\או תביעה כלפיי העמותה והריני מסכים כי הדין החל ביני לבין העמותה הוא הדין הישראלי וכי סמכות השיפוט הבלעדית בהקשר להתקשרות זו תהא לבית המשפט המוסמך בכפר-סבא.

יצירת קשר

במידה ויש לכם שאלות כלשהן אודות נהלי המידע שלנו, תוכלו ליצור אתנו קשר בדרכים הבאות:
דוא"ל: [email protected]
או בטלפון :0549981107